کارگاه توانمند سازی ساکنان حاشیه تالابهای استان همدان برگزار شد

به گزارش شیرین سو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست استان همدان عربی با اعلام این خبرافزود: در ادامه برنامه توانمند سازی ساکنان حاشیه تالاب های استان که پس از مطالعه وضعیت موجود تالاب ها  از لحاظ زیست محیطی و اجتماعی در مرحله اول صورت گرفت هم اینک در مرحله دوم کارگاه آموزشی در تاریخ هشتم و نهم آبان 1393 توسط مؤسسه سبزپژوهان الوند با همکاری واحد آموزش و ترویج اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان با هدفظرفیت سازی تیم های تسهیلگری در خصوص مفاهیم اولیه و فرایند آموزش در برنامه های اجتماع محور برای حفاظت از تالابها به منظور درک بهتر از شیوه کار با جوامع محلی برگزار می گردد. در این مرحله، مردم محلی به همراه سازمان های مردم نهاد فعال و علاقمند به عنوان تسهیلگر در کارگاه آموزشی دو روزه با رویکرد اجتماع محور آموزش می بینند تا بتوانند در کنار هم در یک تیم فعالیت کنند و مشارکت مردمی را در هر یک از تالاب های استان شکل دهند. ایشان افزود : طبیعی است که یک آموزش دو روزه نمی تواند تمام نیازهایی یک تیم تسهیلگر را تأمین کند . این مرحله اول برنامه توانمند سازی می باشد و در ادامه قرار است در آن مناطق ، اقداماتی در جهت آگاهی و حساسیت مردم صورت گیرد تا اهالی خود بتوانند به دنبال تضمین حیات تالاب ها باشند. وی در پایان اضافه کرد: در این کارگاه علاوه بر افراد محلی تاثیر گذار ساکن حاشیه تالاب های استان، نمایندگان سازمان های مردم نهاد فعال و برخی از دستگاه ههای دولتی مرتبط نیز حضور دارند.

برای مشاهده ادامه تصاویر اینجا کلیک کنید