تالاب شیرین سو نیازمند یاری سبز شماست

این مطلب در رسانه های همدان نیوز و سایت کورنگ منتشر شده است

همدان نیوز

سایت کورنگ


یادداشت : محسن مقصودی
امروز تالاب شیرین سو که مهاجرپذیر ترین تالاب فلات مرکزی ایران است حال و روز خوبی ندارد، با گشت و گذاری اندک در فضای مجازی و بررسی تصاویر جدیدش پی به وضعیت نابسمان تالاب که در معرض خطر خشک شدن قرار گرفته ، خواهیم برد.