به لطف خداوند متعال مشارکت در مشاوره طراحی و پیاده سازی نرم افزار انبار شرکت سراج سامانه که تلاشی بود هر چند کوچک در رونق بخش انبار و لجستیک کشور به اتمام رسید . بدینوسیله موفقیت حاصله را به تمامی دوستانم در شرکت سراج سامانه تبریک گفته و امیدوارم این نرم افزار بتواند در امور انبار کمک شایانی به کاربران خود بکند.