میلاد با سعادت حضرت امام محمد باقر بر تمامی عاشقان حقیقت مبارك باد

وبگاه رسمی مداح محسن مقصودی

وبگاه رسمی مداح محسن مقصودی

وبگاه رسمی مداح محسن مقصودی

وبگاه رسمی مداح محسن مقصودی

ز سوی عرش رحمن، نوید شادی آمد
بشارت ای محبان، امام هادی آمد
کجایی یابن زهرا بده عیدی مارا
که روح عشق و ایمان امام هادی آمد

وبگاه رسمی مداح محسن مقصودی